En CANTESA, disposem de diversos equips de senyalització vertical i horitzontal que otorguen gran versatilitat a l’empresa per a la correcta execussió de múltiples projectes vials. Els nostres serveis es divideixen en:
icon_horizontal3

SENYALITZACIÓ
HORIZONTAL

 • Subministrament de pintures.
 • Subministrament de microesferes de vidre.
 • Aplicació de pintures en fred.
 • Aplicació de pintura de dos components.
 • Aplicació de pintura termoplàstica en calent.
 • Aplicació de resalts sonors de dos components en fred.
 • Cintes reflectants per a senyalizació provisional.
icon_vertical3

SENYALITZACIÓ
VERTICAL

 • Subministrament de senyals.
 • Gestió i col·ocació de senyals de codi.
 • Gestió i col·ocació de cartells informatius.
 • Senyalizació lluminosa.
 • Bandes reductores de velocitat de cautxú.
 • Bandes reductores de velocitat fabricades in situ.
 • Fites.
 • Captafars.
icon_obras3

TALLS DE
CARRIL

 • Cartells i col·locació de senyals d’obres.
 • Regulació del tràfic.
 • Equips de senyalizació d’obres.

Sol·licita  més informació  sense compromís.Truca’ns icon_telefono_movil 972 970 222 – 622 597 106