En CANTESA, disposem de diversos equips de senyalització vertical i horitzontal que otorguen gran versatilitat a l’empresa per a la correcta execussió de múltiples projectes vials. Els nostres serveis es divideixen en:
icon_horizontal3

SENYALITZACIÓ
HORIZONTAL

  • Subministrament de pintures.
  • Subministrament de microesferes de vidre.
  • Aplicació de pintures en fred.
  • Aplicació de pintura de dos components.
  • Aplicació de pintura termoplàstica en calent.
  • Aplicació de resalts sonors de dos components en fred.
  • Cintes reflectants per a senyalizació provisional.
icon_vertical3

SENYALITZACIÓ
VERTICAL

  • Subministrament de senyals.
  • Gestió i col·ocació de senyals de codi.
  • Gestió i col·ocació de cartells informatius.
  • Senyalizació lluminosa.
  • Bandes reductores de velocitat de cautxú.
  • Bandes reductores de velocitat fabricades in situ.
  • Fites.
  • Captafars.
icon_obras3

TALLS DE
CARRIL

  • Cartells i col·locació de senyals d’obres.
  • Regulació del tràfic.
  • Equips de senyalizació d’obres.

Sol·licita  més informació  sense compromís.Truca’ns icon_telefono_movil 622 597 106