QUI SOM

CANTESA és una empresa que desenvolupa i comercialitza productes i serveis dirigits a l’obra pública. Disposem de diversos equips de senyalització vertical i horitzontal que otorguen gran versatilitat a l’empresa per a la correcta execussió de múltiples projectes vials, com són:

  • Subministrament i la instal*lació de senyals ja siguin difinitives com provisionals.
  • plicació de pintures vials en fred, desviaments de trànsit.
  • Instal*lació d’elements de contenció de vehicles..
  • Comercialització d’altres elements i accessoris en senyalització de carreteres (dispositius de balisament, reductors de velocitat i delineadors de carril).
Els projectes realitzats per CANTESA conten amb la supervisió de profesionals, l’atenció i la qualitat adequades en totes les seves avtivitats, comptem amb un equip de persones que disposen d’una bona formació, d’experiència i de tecnologia per a la realització de cada un dels projectes desenvolupats. Posant especial atenció al tractament específic i preferencial de cares als clients.